signature-suhih

OUR INTERIOR DESIGN STORY

STAN U STAROM GRADU KOTORU

KLIJENT:  Garry Adams & Catherine Peat, Velika Britanija

GODINA REALIZACIJE:  2016

OPIS PROJEKTA:

Rekonstrukcija, Projekat enterijera, Opremanje, Projekt menadžment

LOKACIJA:  Stari Grad Kotor, Crna Gora

POVRŠINA:

62 m2