signature-suhih

OUR INTERIOR DESIGN STORY

‘BYBLOS’ LIBANSKI RESTORAN

U saradnji sa Mr Sanja P. Žarić, dipl.ing.arh., Saradnik u nastavi za enterijer

KLIJENT:  Riana Holdings, Romy Hawatt, Australija

GODINA REALIZACIJE:  2017

OPIS PROJEKTA:

Rekonstrukcija, Projekat arhitekture, Projekat enterijera, Opremanje, Projekt menadžment

LOKACIJA:  Podgorica, Crna Gora

POVRŠINA:

420 m2