signature-suhih

OUR INTERIOR DESIGN STORY

‘ORA FOURTEEN’ REZIDENCIJALNI KOMPLEKS

U saradnji sa FAADU Studio – Podgorica

I sa Mr Sanja P. Žarić, dipl.ing.arh., Saradnik u nastavi za enterijer

KLIJENT:  Kinaaz, Švajcarska

GODINA REALIZACIJE:  2018 - 2020

OPIS PROJEKTA:

Glavni projekat arhitekture, Glavni projekat enterijera, Projekt menadžment

LOKACIJA:  Krašići, Tivat, Crna Gora

POVRŠINA:

1000 m2 , 2 stambena objekta

6 stambenih jedinica