signature-suhih

OUR INTERIOR DESIGN STORY

‘LOTUS’ REZIDENCIJALNI KOMPLEKS

U saradnji sa NRA Atelier - Podgorica 

INVESTITOR: 2410 d.o.o., Turska

GODINA REALIZACIJE:  2020 – u procesu

OPIS PROJEKTA:

Glavni projekat arhitekture, Glavni projekat enterijera, Projekt menadžment

LOKACIJA:  Tivat, Crna Gora

POVRŠINA:

2.130,00 m2, na zemljištu od 2.820,00 m2

4 stambena objekta

26 stambenih jedinica