signature-suhih

OUR INTERIOR DESIGN STORY

‘LASTVA PARK’ REZIDENCIJALNI KOMPLEKS

U saradnji sa NRA Atelier - Podgorica

KLIJENT: Adriatic Properties, Rusija

GODINA REALIZACIJE:  2020 – u procesu

OPIS PROJEKTA:

Projekat arhitekture, Projekat enterijera, 3D vizualizacije 4K, 360 stepeni panorama pogledi, Animacije eksterijera i enterijera.

LOKACIJA:  Tivat, Crna Gora

POVRŠINA:

10.000,00 m2, na zemljištu od 8.600,00 m2

11 stambenih objekata

47 stambenih jedinica